MISI DAN VISI

Misi

Membangun Masyarakat Ke Arah Kesejahteraan


Visi

Masyarakat Sejahtera Dan Penyayang


Moto

Berkat Berjasa
Piagam Pelanggan


Memastikan OKU yang bekerja memperoleh Pendapatan tidak kurang dari RM 200.00 sebulan.